Πολιτική επιστροφών/ ακύρωσης & υπαναχώρησης

Τα εμπορεύματα παράγονται συσκευάζονται και παραδίδονται στον πελάτη ή στον μεταφορέα από το προσωπικό της MR POP CORN σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθετικές αρχές που τα διέπουν.

Πέραν της απομάκρυνσής τους από το χώρο ευθύνης μας δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τυχόν κακοποίηση της συσκευασίας τους ή την αποθήκευσή τους και διακίνησή τους με μη επιτρεπτές συνθήκες από τους μεταφορείς για τις οποίες δεν γνωρίζουμε.

Η χρήση των προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφει η συσκευασία τους, να μην χρησιμοποιούνται και καταναλώνονται από βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας καθώς και από άτομα που έχουν αλλεργίες σε κάποιο εκ των συστατικών τους.

Ο πελάτης μπορεί εντός 14 ημερών να προβεί στην επιστροφή τους, απλά και μόνο επειδή άλλαξε γνώμη, μόνο εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν έχει ανοιχτεί και παραβιαστεί η συσκευασία τους και το περιεχόμενό της.

Οι επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται με παράδοση στην έδρα της MR POP CORN στους χρόνους εργασίας της και το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη.

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του μόνο εφόσον δεν έχει δρομολογηθεί η παράδοσή της και σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού που κατέβαλε ο πελάτης σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδίου εντός 4 ημερών από την ακύρωση. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο