Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία επικαιροποίηση: Σεπτέμβριος 2023

Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρείας μας:

Επωνυμία: MR POP CORN A.B.E.E.
Τομέας δραστηριότητας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Διεύθυνση: ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 15, 14452 – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Αθήνα – Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 210 8030998
Email: info@mrpopcorn.gr

Τι είδους προσωπικά δεδομένα λαμβάνουμε:

Η εταιρεία μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό, λαμβάνει και επεξεργάζεται, από τους πελάτες μας, τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

  • Στοιχεία φορέα – πελάτη (επωνυμία, φορολογικά στοιχεία, κ.α.)
  • Διεύθυνση τιμολόγησης
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Εάν επικοινωνείτε μαζί μας, τηλεφωνικώς, για πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες μας επιπρόσθετα λαμβάνουμε από εσάς και κατά περίπτωση, τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας
  • Άλλου είδους πληροφορίες που μπορεί να αναφέρετε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας, η γραμματεία μας, μπορεί να σας ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας (στοιχεία ταυτοπροσωπίας).

Για ποιους λόγους λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε, περιέρχονται στην κατοχή μας από εσάς τους ίδιους, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες μας.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Λαμβάνουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω κυρίως σκοπούς:

  • Να σας προσφέρουμε ποιοτική, άμεση και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση που ταιριάζει και καλύπτει τις ανάγκες σας
  • Να σας ενημερώνουμε, μόνο με τη δική σας συναίνεση, σε περιοδικά χρονικά διαστήματα για τις υπηρεσίες μας

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους;

Είναι πιθανό να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, όπως δημόσιοι οργανισμοί ή φορείς, Τράπεζες κ.α. προκειμένου να διεκπεραιώσουμε με ακρίβεια και ασφάλεια την εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων παροχής των υπηρεσιών μας.

Ποιες είναι οι νομιμοποιητικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, που μας εμπιστεύεστε, χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με τις αυστηρές προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016 (γνωστού ως GDPR) τις παρακάτω νομιμοποιητικές βάσεις:

(α) Τη συναίνεσή σας, την οποία μπορείτε να αποσύρετε κάθε στιγμή, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας και ασκώντας τα δικαιώματα που σας δίνει ο Κανονισμός
(β) Τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, στα πλαίσια της συναλλακτικής μας σχέσης με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία

(γ) Τις νόμιμες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε απέναντί σας, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
(δ) Το ζωτικό για εμάς συμφέρον της εταιρείας μας να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις σας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στον καθένα από εσάς

Πως αποθηκεύουμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας παρέχετε, με τους ανωτέρω τρόπους και για τους ανωτέρω σκοπούς αποκλειστικά και μόνο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα – ενδεδειγμένα και πλέον σύγχρονα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια
και προστασία των δεδομένων της επιχείρησής μας.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα μας επιβάλει η κείμενη φορολογική νομοθεσία ή και μας επιτρέπετε εσείς οι ίδιοι παρέχοντάς μας τη συναίνεσή σας.

Η εταιρεία μας δεν τηρεί καμία πληροφορία σχετικά με εσάς που δεν είναι σχετική με την εξυπηρέτησή σας, ή τις νόμιμες υποχρεώσεις μας απέναντί σας.

Ποια είναι τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε:

Ο ΓΚΠΔ Ε.Ε. 679/2016 (γνωστός ως GDPR) κατοχυρώνει τα ακόλουθα δικαιώματα για κάθε Ευρωπαίο Πολίτη, όπως και για καθέναν από εσάς:

Το δικαίωμα σας στην πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, οποιαδήποτε στιγμή, ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που λαμβάνουμε, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε.

Το δικαίωμά σας στη διόρθωση: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε προσωπικές σας πληροφορίες που γνωρίζετε ή πιστεύετε ότι είναι ανακριβείς, ή μη επικαιροποιημένες. Ακόμα μπορείτε να ζητήσετε να συμπληρώσουμε δεδομένα ή πληροφορίες που παραμένουν σε εμάς, μη ολοκληρωμένες.

Το δικαίωμά σας στη διαγραφή. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς, κάτω από ειδικές περιστάσεις και για συγκεκριμένους λόγους.

Το δικαίωμα σας στον περιορισμό της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μόνο στα πλαίσια των σκοπών για τους οποίους μας τα παρείχατε.

Το δικαίωμα σας στην εναντίωση της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και περιστάσεις.

Το δικαίωμα σας στη φορητότητα. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν τρίτο οργανισμό ή επιχείρηση, ή σε εσάς προσωπικά, κάτω από ειδικές περιστάσεις και για ειδικούς λόγους.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα που σας δίνει ο ΓΚΠΔ ΕΕ 679/2016 (GDPR) εκ μέρους σας, δεν θα επιβαρυνθείτε με κανένα απολύτως οικονομικό κόστος.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμά της, βάσει του Κανονισμού, να σας απαντήσει σε χρονική περίοδο, μέχρι και ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας.

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της εταιρείας μας:

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 15, 14452 – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Αθήνα – Ελλάδα
Τηλέφωνο: (+30) 210 8030998
Email: info@mrpopcorn.gr

Υποβολή παραπόνων:

Εφόσον επιθυμείτε να εκφράσετε παράπονο για οποιονδήποτε λόγο, σχετικά με τη λήψη, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, μπορείτε να απευθυνθείτε είτε απευθείας σε εμάς, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται εδώ, είτε στην αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας μας:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600
E-mail: contact@dpa.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο