Καρίερα

MR POP CORN” είναι μια αναπτυσσόμενη Εταιρεία στο χώρο των τροφίμων. Στην ανάπτυξη αυτή σημαντικό ρόλο κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό που την απαρτίζει. Οι άνθρωποι για μας είναι η κινητήρια δύναμη της εξέλιξής μας. Για το λόγο αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία στην επιλογή των ανθρώπων που εντάσσονται στην οικογένειά μας και προστατεύουμε τις άριστες εργασιακές σχέσεις που επικρατούν εντός της επιχείρησης. Η αναζήτηση νέων συνεργατών που μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν στην συνέχιση της επιτυχημένης πορείας μας είναι συνεχής.

Αν και εσείς επιθυμείτε και πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να σταδιοδρομήσετε επαγγελματικά μαζί μας δεν έχετε παρά να μας το πείτε. Αν ανήκετε επαγγελματικά σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες στείλτε το βιογραφικό σας μέσω της παρακάτω φόρμας. Με πολύ σεβασμό στην επιλογή σας αυτή θα το εξετάσουμε και με την πρώτη ευκαιρία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των πρότερων.

  • Διοικητικά στελέχη
  • Στελέχη πωλήσεων
  • Τεχνολόγοι Τροφίμων
  • Υπάλληλοι γραφείου
  • Υπάλληλοι αποθήκης
  • Τεχνικοί (ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, συντηρητές κ.λ.π.)
  • Οδηγοί
  • εργάτες
Click or drag a file to this area to upload.
Μετάβαση στο περιεχόμενο