Γιατί σκάει το ποπ κόρν;

Είναι πράγματι εντυπωσιακή η μεταβολή της μάζας ενός σπόρου καλαμποκιού, όταν κατά την θερμική του επεξεργασία μετατρέπεται σε pop corn. Παρακάτω περιγράφεται εν συντομία η διαδικασία της μεταβολής αυτής.

Κάθε σπόρος καλαμποκιού αποτελείται από το ενδοσπέρμιο και το περικάρπιο. Οι σπόροι καλαμποκιού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ποπ κορν προέρχονται από ειδικού τύπου καλαμπόκι λόγω του ότι πρέπει να διαθέτουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν συναντώνται σε όλους τους τύπους καλαμποκιού. Το περικάρπιο είναι το ανθεκτικό και αδιαπέραστο μέρος του καρπού το οποίο συγκρατεί το ενδοσπέρμιο. Εντός του ενδοσπερμίου βρίσκονται οι δύο ουσίες οι οποίες ευθύνονται και συμμετέχουν στο «θαύμα» του pop corn: το άμυλο και το νερό υπό μορφή υγρασίας.

Κατά την θέρμανση ενός σπόρου καλαμποκιού το περιεχόμενο νερό ατμοποιείται εντός του καρπού και εφόσον γίνεται αυτό αυξάνεται και η εσωτερική πίεση στον καρπό. Όσο προχωράει η θέρμανση η εσωτερική πίεση αυξάνεται αλλά το περικάρπιο επειδή είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικό συγκρατεί ακόμα την δομή του καρπού. Παράλληλα με αυτό, λόγω της θέρμανσης αλλάζει η φυσική κατάσταση του περιεχόμενου αμύλου το οποίο ζελατινοποιείται και ρευστοποιείται. Όταν αυξηθεί τόσο η εσωτερική πίεση του καρπού και το περικάρπιο δεν μπορεί πλέον να συγκρατήσει τη δομή του καρπού τότε γίνεται η «έκρηξη». Κατά την «έκρηξη» απελευθερώνεται ο περιεχόμενος ατμός αλλά και το ρευστό άμυλο το οποίο όμως στιγμιαία ψύχεται και επαναστερεοποιείται με αποτέλεσμα να δίνει στο ποπ κορν το γνωστό ακανόνιστο σχήμα του. Την στιγμή της έκρηξης η εσωτερική πίεση φτάνει τα 135 psi και η θερμοκρασία τους 180 βαθμούς C. Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής έκρηξης έχει βρεθεί ότι η περιεχόμενη υγρασία του καρπού πρέπει να είναι περίπου 14%.

Αν η υγρασία είναι μικρότερη τότε η εσωτερική πίεση καθυστερεί να αυξηθεί και λόγω της παρατεταμένης θέρμανσης του καρπού μεταβάλλεται η ελαστικότητα και η συνοχή του περικαρπίου το οποίο δεν διαρρηγνύεται την στιγμή και με τον τρόπο που πρέπει ώστε να δημιουργηθεί μία μεγάλη «νιφάδα» ποπ κορν.

Αν η υγρασία είναι μεγαλύτερη τότε η εσωτερική πίεση θα αυξηθεί ταχύτατα πριν γίνει η πλήρης ζελατινοποίηση και ρευστοποίηση του περιεχόμενου αμύλου και η «νιφάδα» ποπ κορν που θα προκύψει θα είναι μικρή. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε αν η θερμοκρασία θέρμανσης των σπόρων δεν είναι η ως άνω ενδεικνυόμενη. Οι «νιφάδες» ποπ κορν που θα προκύψουν θα είναι μικρές και σε κάποιες περιπτώσεις οι σπόροι του καλαμποκιού δεν θα σκάσουν καθόλου. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την δημιουργία μίας μεγάλης νιφάδας καλαμποκιού πράγμα το οποίο είναι και το επιθυμητό πρέπει να συντονιστούν οι παρακάτω παράγοντες:

– Ο τύπος του σπόρου ώστε να υπάρχει το κατάλληλο ποσοστό εσωτερικής υγρασίας, αμύλου και συγκεκριμένης ελαστικότητας περικάρπιο.
– Ο χρόνος και η θερμοκρασία θέρμανσης ώστε να εκραγεί ο σπόρος την κατάλληλη στιγμή.

ΤΟ «EXPANSION» (διόγκωση) TOY ΠΟΠ ΚΟΡΝ

Ένας τύπος καλαμποκιού ο οποίος δίνει μεγάλες «νιφάδες» ποπ κορν είναι ο πιο επιθυμητός εμπορικά και οικονομικά. Αυτό γιατί έτσι αυξάνεται ο όγκος του παραγόμενου προϊόντος (ποπ κορν) ενώ το βάρος του παραμένει το ίδιο. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί μία μονάδα μέτρησης η οποία εκφράζει το μέγεθος της διόγκωσης του καλαμποκιού κατά την παρασκευή ποπ κορν. Η μονάδα μέτρησης αυτή ονομάζεται expansion και στην ουσία είναι μονάδα μέτρησης όγκου του παραγόμενου ποπ κορν ανά μονάδα βάρους καλαμποκιού. Για τον υπολογισμό του expansion χρησιμοποιείται συγκεκριμένη μεθοδολογία (Metric Weight Volume Tester – MWVT) παρασκευής ποπ κορν και μέτρησης του παραγόμενου όγκου. Περιληπτικά, 250 γρ. του προς μέτρηση καλαμποκιού επεξεργάζονται θερμικά μετά από ανάμειξη με 150 ml λαδιού σε ειδικού τύπου μηχανή παρασκευής ποπ κορν ισχύος 1400 watt. και σε θερμοκρασία 232,2 βαθμών C.

O όγκος του παραγόμενου ποπ κορν, μετρημένος σε συγκεκριμένων διαστάσεων ογκομετρικό κύλινδρο, εκφρασμένος σε κυβικά εκατοστά διαιρείται με τα τα γραμμάρια του χρησιμοποιούμενου καλαμποκιού και το πηλίκο είναι το expansion του προς μέτρηση καλαμποκιού. Οι τιμές του expansion φυσικά ποικίλουν και κυμαίνονται ανάλογα με τον τύπο καλαμποκιού από 35:1 έως και 51:1. Φυσικά όσο μεγαλύτερο είναι το expansion τόσο μεγαλύτερη είναι και η εμπορική αξία του καλαμποκιού διότι μεγάλο expansion σημαίνει μεγαλύτερος όγκος παραγόμενου ποπ κορν άρα περισσότερο προϊόν προς πώληση συνεπώς περισσότερο κέρδος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο